Kinesitherapie en osteopathie samen in één behandeling... Een meerwaarde voor u.

Aandoeningen

Elke klacht die zich voordoet kan geplaatst worden in drie grote groepen: structurele aandoeningen, viscerale problemen of cranio-sacrale klachten. Vermits elke verandering in het lichaam andere structuren beïnvloedt is het belangrijk de patiënt in zijn totaliteit te bekijken met zijn verschillende klachten. De meeste ziekten van weefsels en organen zijn te herleiden tot een disfunctie van de wervelkolom.

Afhankelijk of de verzameling van klachten past in een osteopathisch kader of eerder een kinésitherapeutisch plan wordt op korte of langere termijn een behandelplan opgesteld. In ieder geval wordt elke patiënt tijdens de eerste sessies benaderd volgens een typische osteopathische werkwijze.

 1. Structurele aandoeningen
 2. Alles wat te maken heeft met spieren, gewrichten en zenuwen. Dat kan gaan van een enkelverstuiking, een spierscheur, een tenniselleboog, een hernia discalis, een meniscusoperatie, een ontsteking van een spierpees tot systeemaandoeningen zoals MS, reumatoïde artritis en fibromyalgie.
  Problemen ter hoogte van het voetgewelf kunnen rugpijn veroorzaken en omgekeerd. Kniepijn kan ontstaan door heupslijtage, een tenniselleboog is vaak het gevolg van een nekbloccage.
  In principe is het belangrijk dat elk deel van ons lichaam normaal kan bewegen. Een verminderde beweging impliceert een verminderde functie. Het losmaken van geblokkeerde gewrichten is vaak het doel van de behandeling. Dat kan door manipulaties of specifieke mobilisaties. Maar ook door weke delen-technieken waarbij de doorbloeding van de regio ook gestimuleerd wordt. Nadien kan door spierversterking een functieherstel bereikt worden.

 3. Viscerale aandoeningen
 4. De grootste groep van patiënten komt naar een kinesist/osteopaat omdat ze rug-, nek- of hoofdpijn hebben. Heel wat van die klachten worden veroorzaakt door onderliggende problemen zoals bijvoorbeeld spijsverteringsklachten. Door aandacht te besteden aan de “viscera” hebben we extra troeven om gerefereerde pijn te behandelen. Iemand met obstipatie heeft onherroepelijk lage rugpijn. Vrouwen met pré-menstruele klachten lokken specifieke bekkenproblemen uit. Viscerale osteopatie houdt rekening met de natuurlijke beweging van organen en structuren die niet beïnvloed worden door ons willekeurig zenuwstelsel. Een baby met een pylorus (maag-darmklep)-probleem vertoont typische nekklachten. Vaak worden onderliggende letsels ontdekt waardoor een verwijzing naar een huisarts of specialist de enige optie is.
  Ook voor organen en bindweefselstructuren geldt de regel dat een verminderde beweging een verminderde functie tot gevolg heeft. De doorbloeding van elk deel van ons lichaam is van levensbelang.
  Viscerale aandoeningen kunnen dikwijls opgelost worden door een correctie van voedings- en leefgewoonten. Het toedienen van voedingssupplementen (macro-moleculaire osteopatie), bv. bioradix, wint de laatste jaren terrein en heeft al meermaals zijn deugdelijkheid bewezen.

 5. Cranio-sacrale aandoeningen
 6. Er bestaat een verband tussen de uiteinden van het ruggemerg: de schedel aan de ene kant en het heiligbeen/staartbeen aan de andere zijde. De corelink. Hersenen en ruggemerg zijn omgeven door drie vliezen waarbinnen vloeistof circuleert. Via zachte technieken kan de functie van weefsels en structuren hersteld worden.
  Iemand die op zijn staartbeen valt kan migraine krijgen, een moeder die pas bevallen is kan spanningshoofdpijn krijgen hetgeen zelfs kan leiden tot een post-natale depressie.

site by yappa