Kinesitherapie

Beweging als medicijn!

Kinesitherapie houdt zich bezig met de behandeling van het steun- en bewegingsapparaat van de mens. Het betekent letterlijk: ‘De bevordering van genezing (revalidatie) door het laten verrichten van specifieke bewegingen’.
Patiënten met klachten met betrekking tot het steun- en bewegingsapparaat worden geholpen om hun beweeglijkheid te verbeteren, pijn te verminderen of hun functionaliteit te herwinnen. Er is een ruim arsenaal aan behandelingstechnieken zoals oefentherapie, manuele therapie, massage, tapen, dry needling, …

De kinesitherapeut start met een vraaggesprek (anamnese). Met de verkregen info en door het uitvoeren van een specifiek onderzoek wordt er een behandelplan opgesteld. In de eerste plaats trachten we de mobiliteit te herstellen, nadien wordt aandacht besteed aan stabiliteit en functieherstel. Hierbij wordt rekening gehouden met de vooruitgang van de patiënt en kunnen revalidatieprogramma’s op ieder moment bijgesteld worden.

Het doel van de behandelingen kan zijn:

  • verbeterd functioneren van (deel)gebieden van het lichaam (bv na een knieprothese)
  • revalideren na een (sport)blessure (bv een spierletsel)
  • optimaal functioneren binnen de grenzen van een chronische aandoening (bv na een beroerte)
  • pijn verminderen

Om onze behandelingen te optimaliseren is de integratie van de andere therapieën (kPNI, osteopathie,…) een belangrijke meerwaarde.