Visie

De doelstelling van de therapeut is het vinden van gezondheid!
Iedereen kan ziekte vinden!

(Dr. Andrew Taylor Still)

Onze Visie

De mens is een totaalconcept en moet ook zo benaderd worden, niet enkel zijn klacht of symptoom.

Deze holistische visie is onze basisgedachte. Een klacht is meer dan alleen maar een lichamelijk probleem. De mens is een wezen waarbij structuur, psyche en biochemie nauw samenwerken en elkaar continue beïnvloeden. Een disbalans van deze systemen kan de oorzaak zijn van een functiebeperking, een klacht of zelfs een ziekte. Door de ‘echte oorzaak’ van het probleem te zoeken en aan te pakken en niet enkel de symptomen wordt de therapie gerichter, efficiënter én duurzamer.

 

‘Het symptoom is zelden het probleem!’

 

In onze praktijk baseren we ons op wetenschappelijke kennis uit verschillende takken van de geneeskunde en gezondheidswetenschappen.

Osteopathie, kinesitherapie, orthomoleculaire therapie, psycho-neuro-immunologie vormen de basis van onze aanpak. De behandeling is er op gericht het zelfherstellend vermogen van het lichaam te stimuleren en te streven naar gezondheid.

Onze Visie

De mens is een totaalconcept en moet ook zo benaderd worden, niet enkel zijn klacht of symptoom.

‘Het symptoom is zelden het probleem!’

Deze holistische visie is onze basisgedachte. Een klacht is meer dan alleen maar een lichamelijk probleem. De mens is een wezen waarbij structuur, psyche en biochemie nauw samenwerken en elkaar continue beïnvloeden. Een disbalans van deze systemen kan de oorzaak zijn van een functiebeperking, een klacht of zelfs een ziekte. Door de ‘echte oorzaak’ van het probleem te zoeken en aan te pakken en niet enkel de symptomen wordt de therapie gerichter, efficiënter én duurzamer.

In onze praktijk baseren we ons op wetenschappelijke kennis uit verschillende takken van de geneeskunde en gezondheidswetenschappen.

Osteopathie, kinesitherapie, orthomoleculaire therapie, psycho-neuro-immunologie vormen de basis van onze aanpak. De behandeling is er op gericht het zelfherstellend vermogen van het lichaam te stimuleren en te streven naar gezondheid.

Behandelplan

Een uitgebreide anamnese of intakegesprek ligt aan de basis van ons behandeltraject. Samen met een lichamelijk onderzoek, eventueel bijkomend bloedonderzoek, beeldmateriaal of vragenlijsten brengen we de situatie in beeld.

Na het intakegesprek brengen we de klacht in kaart. We geven inzichten over het mogelijk ontstaan en de werkingsmechanismen van de klacht. Ook de risicofactoren worden besproken.

Vervolgens stellen we een behandelplan op met gerichte interventies en therapieën die voor de patiënt haalbaar zijn en die leiden tot herstel. Dit kan bestaan uit een osteopathische behandeling, kinesitherapeutische begeleiding, voedingsadvies, suppletie, stressreductie, beweging, …

In samenspraak wordt er een vervolgafspraak ingepland. Meestal zijn meerdere behandelingen zinvol en waar nodig kunnen we het behandelplan aanpassen.

Totaalbehandeling

We gebruiken verschillende hands-on therapieën, bewegingsinterventies en lifestyle aanpassingen in onze praktijk. Jong, oud, sporter of niet-sporter, onze doelstelling is voor iedereen dezelfde: het aanbieden van een totaalbehandeling!

 

‘Verwacht het onverwachte!’

 

In onze praktijk werken de therapeuten nauw samen. Wanneer de kinesitherapeut constateert dat er mogelijk andere oorzaken meespelen in het aanhouden van de klacht kan er verwezen worden naar de osteopaat. Ook omgekeerd, wanneer de osteopaat meer vooruitgang verwacht met specifieke oefentherapie, wordt verwezen naar de kinesitherapeut. Zo kan het revalidatieproces optimaal opgevolgd en geëvalueerd worden. Uiteraard wordt naar de huisarts verwezen wanneer we aan pathologie (ziekte) denken of als bijkomend onderzoek nodig geacht wordt. Daarnaast hebben we door de jaren een netwerk opgebouwd waarbij we de patiënten naar andere disciplines kunnen doorverwijzen indien we dit nodig achten (podoloog, psycholoog, artsen, specialisten, …).

Totaalbehandeling

‘Verwacht het onverwachte!’

We gebruiken verschillende hands-on therapieën, bewegingsinterventies en lifestyle aanpassingen in onze praktijk. Jong, oud, sporter of niet-sporter, onze doelstelling is voor iedereen dezelfde: het aanbieden van een totaalbehandeling!

In onze praktijk werken de therapeuten nauw samen. Wanneer de kinesitherapeut constateert dat er mogelijk andere oorzaken meespelen in het aanhouden van de klacht kan er verwezen worden naar de osteopaat. Ook omgekeerd, wanneer de osteopaat meer vooruitgang verwacht met specifieke oefentherapie, wordt verwezen naar de kinesitherapeut. Zo kan het revalidatieproces optimaal opgevolgd en geëvalueerd worden. Uiteraard wordt naar de huisarts verwezen wanneer we menen geen meerwaarde te kunnen bieden of wanneer we aan pathologie (ziekte) denken. Daarnaast hebben we door de jaren een netwerk opgebouwd waarbij we de patiënten naar andere disciplines kunnen doorverwijzen indien we dit nodig achten (podoloog, psycholoog, artsen, specialisten, …).