Tegenwoordig zien we in de praktijk heel wat mensen met lage rugklachten. En iedereen komt met zijn eigen verhaal en zijn eigen mening, dikwijls ‘van horen zeggen’ of van ‘dokter google’. Eén van de belangrijkste zaken bij het behandelen van mensen met rugklachten is juiste informatie en communicatie. Daarom hieronder een aantal feiten over lage rugklachten.

1. 2/3 van de discus hernia’s of bulgings geneest spontaan, meestal binnen een aantal maanden.

In een meta-analyse van Zhong et al. (2017) is gebleken dat 2/3 van de hernia’s spontaan geneest. De conclusie was dan ook dat conservatieve therapie de eerste keuze is voor behandeling.

2. Medische beeldvorming geeft niet altijd uitsluitsel.

Het blijkt dat discus bulgings meer gecorreleerd zijn met de leeftijd dan met pathologie/dysfunctie. Onderstaande figuur geeft aan dat een groot aantal mensen bulgings vertonen zonder pijn (50% van de 40jarigen). Natuurlijk kan het zijn dat de oorzaak van de pijn veroorzaakt wordt door de discus, maar zeker niet altijd!

 

 

 

 

3. Lopen is niet slecht voor de discus.

In een studie verschenen in nature, hebben ze gevonden dat lopen geassocieerd is met een betere discus samenstelling (zowel hydratatie als proteoglycanen) en met discus hypertrofie. Deze resultaten vertegenwoordigen het eerste bewijs dat oefentherapie gunstig kan zijn voor de discus en dat ze de kwaliteit van de discus kan verbeteren. Beweging en oefentherapie is een belangrijk onderdeel van de therapie bij lage rugklachten.

4. Zware rugzakken veroorzaken geen rugpijn.

Een zware rugzak dragen is geen risicofactor voor rugklachten. Gewicht en kracht zetten op spieren, gewrichten en botten wordt altijd aangeraden om alles te verstevigen, bij de rug is dit niet anders.